De film: een toekomst voor weidevogels?

'Een toekomst voor weidevogels?' gaat in op het leven van de weidevogels en de unieke waarde van het weidevogellandschap als cultuurverschijnsel. In de film vertelt boerenzoon en voormalig schaatskampioen Ard Schenk over zijn liefde voor weidevogels en het weidevogelbeheer. De film is gemaakt in opdracht van de Kenniskring Weidevogellandschap. Deze Kenniskring is door voormalig minister Veerman van LNV in het leven geroepen om adviezen te geven over het weidevogelbeheer in Nederland.