Dankzij de goede zorg van  Ger Stoker

Sinds de aankoop van het landgoed Marquette werd de weidevogelstand bijgehouden door de Friese immigrant en weidevogelkenner Wietze Stoker. Zijn zoon Ger ging vaak met hem mee de polder in. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Ger, toen hij als boswachter bij PWN kwam werken, Marquette in zijn portefeuille kreeg. In de weidevogeltijd was Ger dagelijks op het landgoed te vinden en vaak wel meerdere keren per dag, ook in zijn vrije tijd. Hij regelde de waterstand, de voorbeweiding, het overleg met de grondgebruikers, het plaatsen van nestbeschermers en het bijhouden van het vossenraster. Hij maakte ook vaak een praatje met de vaste bezoekers van de Noordermaatweg. Het is dan ook aan zijn zorgen te danken dat de weidevogelstand na de inrichtingsmaatregelen van 2000 omhoog is geschoten. Ger telde ook de broedvogels, de gegevens zijn het resultaat van die noeste arbeid. Helaas overleed Ger totaal onverwacht  op jonge leeftijd tijdens een vakantie op Kreta in 2008. Na het overlijden van Ger zijn de taken overgenomen door Paul van der Linden, sinds 2008 werkzaam als boswachter bij P.W.N. (Regio Midden). Hij heeft in het verleden onderzoek gedaan naar o.a. roofvogels, weidevogels en uilen.  Samen met Robert Stoker, Ruben Stoker en Rienk Slings zal het werk van Ger worden voortgezet.