Kluut

Overwegend witte verenkleed met scherpe zwarte tekening, de opvallende omhooggebogen snavel en de lange blauwe poten maken de Kluut onmiskenbaar. juvenielen hebben bruinige tekening op bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staart uit. Foerageert lopend in modder en ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de kop. Broedt in kolonies, meestal op zanderige vlaktes, moerassige weilanden, opspuitterreinen, etc., meestal nabij water (ook brak en zout).
Een kwart van de Europese populatie kluten broedt in Nederland. Na het broedseizoen is de Kluut vooral te zien in het Waddengebied en in de Delta. Door het huidige natuurbeleid loopt de Kluut geen directe gevaren. Er worden veel natte natuurgebieden aangelegd, en die zijn ideaal voor deze soort.