Totaalresultaten 2010 - 2019

primaire weidevogels 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
kievit 48
55 63 72 85 79 75 86
grutto 4 10 10 16 18 21 24 33
wulp
scholekster 3 3 1 4 2 1 1
tureluur 23 17 25 24 25 17 31 27
watersnip 1 1 1 1
kemphaan
wilde eend 6 6 5 14 13 11 9 8
zomertaling 2 1 2 2 2
slobeend 6 4 8 14 16 10 13 9
kuifeend 1 1 6 7 4 5 3 2
veldleeuwerik
graspieper 10 14 13 18 7 5 4 4
gele kwikstaart 2 2 2 5 3 4 3 2
secundaire weidevogels 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
wintertaling 1 2 1 2 1
krakeend 5 1 2 7 9 6 4 3
bergeend 3 1 6 10 11 7 5
patrijs 1
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 12 15 17 27 31 25 30 35
kluut 9 13 8 8 12
visdief 54 40 5 16 7
overige vogels 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
waterhoen 2 2 1 1 1
fazant
knobbelzwaan 1 2 2 1 1
kleine plevier 4 4 4 5 4
tapuit
witte kwikstaart 4 4 3 5 3 4 2
kleine karekiet
nijlgans 1
bontbekplevier
grauwe gans 1 8 6 6 4 4 2 3
grote canadese gans 1 1 2 1 2 2 1 1
dodaars 1 1 1
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw2111
fuut11
kokmeeuw7