Totaalresultaten 2010 - 2019

primaire weidevogels 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
kievit 48
55 63 72 85 79 75
grutto 4 10 10 16 18 21 24
wulp
scholekster 3 3 1 4 2 1 1
tureluur 23 17 25 24 25 17 31
watersnip 1 1 1 1
kemphaan
wilde eend 6 6 5 14 13 11 9
zomertaling 2 1 2 2 2
slobeend 6 4 8 14 16 10 13
kuifeend 1 1 6 7 4 5 3
veldleeuwerik
graspieper 10 14 13 18 7 5 4
gele kwikstaart 2 2 2 5 3 4 3
secundaire weidevogels 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
wintertaling 1 2 1 2 1
krakeend 5 1 2 7 9 6 4
bergeend 3 1 6 10 11 7
patrijs 1
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 12 15 17 27 31 25 30
kluut 9 13 8 8
visdief 54 40 5 16
overige vogels 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
waterhoen 2 2 1 1
fazant
knobbelzwaan 1 2 2 1
kleine plevier 4 4 4 5
tapuit
witte kwikstaart 4 4 3 5 3 4
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans 1 8 6 6 4 4 2
grote canadese gans 1 1 2 1 2 2 1
dodaars 1 1 1
porseleinhoen
kleine mantelmeeuw211
fuut11