Totaalresultaten 2000 - 2009

primaire weidevogels 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
kievit 11
17 14 18 32 28 26 28 27 32
grutto 2 1 1 4 1 3 3 3 3 1
wulp
scholekster 2 5 4 3 2 4 2 3 3 2
tureluur 6 7 8 7 6 7 11 10 16 13
watersnip 1 2 1
kemphaan 1
wilde eend 3733543566
zomertaling 1 1
slobeend 2 1 1 1 6 3
kuifeend 1 2 2 1 2 1 1 1
veldleeuwerik 1
graspieper 1 1 2 2 4 3 7 11 13
gele kwikstaart 1 3 1 1 2 3
secundaire weidevogels 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
wintertaling 1 3
krakeend 2 1 2 1 4 2 2 2 4
bergeend 2 2 5 1 2
patrijs
kwartel
kwartelkoning 2 1
meerkoet 8 13 7 8 8 12 3 7 12 8
kluut
visdief
overige vogels 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
waterhoen 2 3 2 1 1 2 1
fazant
knobbelzwaan 1 1 1 1 2 1
kleine plevier 1
tapuit
witte kwikstaart 1 1 3
kleine karekiet 1 2 4 1 1
nijlgans 1 12
bontbekplevier 1
grauwe gans 1 2 4
grote canadese gans 1 1
dodaars
porseleinhoen 1