Totaalresultaten 1980 - 1989

primaire weidevogels 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
kievit
41 44 40
grutto 9 9 9
wulp
scholekster 7 5 4
tureluur 3 3 1
watersnip
kemphaan
wilde eend 7 7 7
zomertaling
slobeend 2 3 2
kuifeend
veldleeuwerik 1 5
graspieper 1 1
gele kwikstaart
secundaire weidevogels 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
wintertaling
krakeend
bergeend 1 1 1
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 13 4 9
kluut
visdief
overige vogels 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
waterhoen
fazant
knobbelzwaan
kleine plevier
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen