Totaalresultaten 1990 - 1999

primaire weidevogels 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
kievit 32
24 29 19 17 20 19 19 20 16
grutto 9 12 9 7 6 5 8 11 7 4
wulp
scholekster 9 13 6 6 8 8 6 9 6 4
tureluur 3 5 4 3 3 3 4 5 3 5
watersnip 2
kemphaan
wilde eend 10 8 7 6 3 15 9 11 9 6
zomertaling
slobeend 3 2 0 1 1
kuifeend 1 1 1 2
veldleeuwerik 4 1
graspieper 1 1
gele kwikstaart
secundaire weidevogels 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
wintertaling
krakeend 1 2 2
bergeend 1 1 2 2 1
patrijs
kwartel
kwartelkoning
meerkoet 3 9 9 4 6 8 7 6 8 5
kluut
visdief
overige vogels 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
waterhoen 1 1 4 1 1 2
fazant
knobbelzwaan 1 1 1
kleine plevier 1
tapuit
witte kwikstaart
kleine karekiet 2
nijlgans
bontbekplevier
grauwe gans
grote canadese gans
dodaars
porseleinhoen