Wilde eend (Anas platyrhynchos)

De wilde eend is de algemeenste watervogel van Nederland. Wilde Eenden zijn te vinden langs allerlei water, van rivieren en grote meren, tot parkvijvers en sloten, als er maar voldoende beschutting is voor het nest en ondiep water om te foerageren. Gedurende de winter worden de paartjes gevormd, waarbij het er soms heftig aan toegaat; niet zelden proberen de vogels elkaar te verdrinken om zo een aantal rivalen te elimineren. Wilde Eenden vormen geen paarband voor het leven. Op het menu staan waterinsecten en waterplanten. Eendekroos heeft zijn naam niet voor niets gekregen, het wordt graag gegeten. In het gehele land - maar vooral in steden - komen bovendien grote aantallen eenden voor die slechts deels lijken op echte wilde eenden. Dit zijn kruisingen met allerlei andere - gedomesticeerde - eenden. In vogelaarkringen worden deze 'soepeenden' genoemd.