Witte Kwikstaart

In zomerkleed kruin, kin en borst zwart, voorhoofd, gezicht en wangen wit, bovendelen grijs, vleugels zwart en wit, onderdelen wit, lange staart zwart met witte buitenste pennen. In winterkleed gezicht veel witter, zwart gereduceerd tot smalle borstband. Mannetje heeft meer zwart op kruin dan vrouwtje en zwart is in nek ook scherper afgescheiden. Loopt, wipt constant met lange staart. Juveniel bruiner, zonder karakteristieke koppatroon van adult en met smalle borstband, als adult in winterkleed. In broedseizoen in paren, broedt soms in kolonieachtig verband. Buiten broedseizoen alleen of in losse groepen, maar slaapt dan op gezamenlijke slaapplaatsen met tientallen tot vele duizenden vogels.  Witte Kwikstaarten zijn levendige en zeer beweeglijke vogeltjes. Zij vliegen in een golvende vlucht en op de grond wipt de lange sierlijke staart voortdurend rusteloos op en neer. Witte Kwikstaarten behoren, evenals bijvoorbeeld de Roodborst, tot de weinige soorten die, ook als zij niet broeden, hun voedselterritorium verdedigen. Het zijn insecteneters. Ze zijn nagenoeg overal aan te treffen, maar hebben tijdens het broedseizoen een voorkeur voor het landelijk gebied met zijn boerderijen, schuren en andere gebouwen. De broedvogelpopulaties van beide soorten zijn al decennia lang min of meer gelijk.